← Terug naar de blogpagina

Waarom uw interne communicatie zo belangrijk is…

9 juli 2019 - De Huzaren

Wat is het verschil tussen interne en externe bedrijfscommunicatie?

Heel wat bedrijven verwaarlozen de communicatie op de eigen werkvloer. Ze verleiden prospecten omdat die voor nieuwe omzet zorgen en af en toe informeren ze hun klanten. Maar de communicatie met de eigen medewerkers, die wordt vergeten.

1. Wat is interne communicatie?

Een algemene definitie is er niet. Simpel gezegd: interne communicatie is alle communicatie die we gebruiken binnen een organisatie. Idealiter verloopt die in verschillende richtingen en is er een onderscheid tussen emotionele en operationele communicatie. Het bekendste voorbeeld van interne communicatie is het personeelsblad, op papier of digitaal.

2. Wat is het verschil tussen externe en interne communicatie?

Bij uw communicatie met een externe belangengroep (aandeelhouders, klanten, leveranciers, journalisten, …) of binnen uw organisatie, maken onderstaande tips het verschil.

Wees informeler

Communiceer niet over de hoofden van uw teamleden heen. Doe niet (te) officieel! Naast de informatie die u met hen deelt, zijn uw taalgebruik en woordkeuze minstens even belangrijk. Klinkt het verbindend en motiverend? In uw externe communicatie spreidt u kennis en kunde ten toon en maakt u duidelijk waarom de klant voor uw bedrijf moet kiezen. In uw interne communicatie toont u het belang van de groep aan en van ieder teamlid in het bijzonder.

Wees authentiek

Betrek uw teamleden bij de inhoud van uw interne communicatie. Laat hen bijdragen in woord en beeld. Vergeet niet dat elke medewerker vandaag de dag over een uitgebreid sociaal netwerk beschikt. Personeelsleden die zich betrokken voelen, worden uw gedroomde ambassadeurs. Geen beter voorbeeld dan de periodieke nieuwsbrief waarin uw medewerkers worden voorgesteld.

Wees to the point en niet pedant

Vermijd koetjes en kalfjes. Wees geen schoolmeester. In uw externe communicatie mag u gerust een en ander grondig toelichten. Bij uw interne communicatie wekt u beter niet de indruk uw medewerkers te onderschatten. Heb vertrouwen in de kennis van uw medewerkers.

3. Waarom is interne communicatie van belang?

Interne communicatie verhoogt de betrokkenheid van uw werknemers

Anno 2019 verwacht uw team transparantie, interactie en feedback. Ze willen de visie en de doelen van hun werkgever kennen en vooral het belang van hun eigen bijdrage. Om het met een citaat van op het IABC World Conference van 2018 te zeggen: “Organisaties die enkel oog hebben voor hun omzet en winst, krijgen medewerkers die enkel geven om hun salaris”.

“Is da verplicht?” – Hanz Rimmer (*)

Toen president John F. Kennedy in 1961 in het NASA-hoofdkwartier een conciërge aansprak en vroeg wat zijn taak was, antwoordde de man: “Mr. President, I’m helping put a man on the moon”.  Deze anekdote wordt vaak verteld als het gaat over zingeving binnen een team. Voor de conciërge was het zonneklaar dat ook zijn taak bijdroeg tot het grotere opzet. Hij was een trotse NASA-medewerker en niet enkel een man met bezem en emmer.

“Alles geven eh!” – Alain ‘de Protput’ Vandam (*)

Die degelijke interne communicatie zorgt er tevens voor dat uw bedrijf beter in staat is om talent te behouden én te werven. Een betrokken en trotse medewerker is niet alleen uw beste verkoper en merkambassadeur, hij of zij zal ook minder snel geneigd zijn tot job-hopping.

“Ik ben blij dat gij in mijn team zit, Alain” – Guido Pallemans (*)

(Lees verder onder de foto)

Teamwork

Teamwork

.

Interne communicatie houdt controle over de boodschap.

Wat als uw medewerkers bedrijfsnieuws opvangen van buitenaf of via het intern roddelcircuit! Vooral officiële, operationele bedrijfsinformatie moet eerst door het bedrijf zelf gebracht worden, helder en transparant. Heel wat onderzoeken tonen aan dat die transparantie en een betere werkomgeving bepalend zijn voor de arbeidstevredenheid.

4. Interne communicatie verloopt in drie verschillende richtingen.

Van boven naar onder… Of zoals bobo’s graag zeggen: top-down. Het bedrijf communiceert algemene informatie aan alle of bepaalde medewerkers.

Van onder naar boven… Ja, bottom-up dus, waarbij informatie van op de werkvloer bij het management belandt.

Collega’s onderling… Peer-to-peer-communicatie oftewel het contact op de werkvloer(en) tussen de collega’s onderling.

5. Wat is het verschil tussen operationele en emotionele interne communicatie?

Interne communicatie verbetert de werking van het bedrijf, dat is het doel. Dat kan door de werkprocessen te verbeteren en door de medewerkers sterker aan het bedrijf te binden. Gaat het om nieuwe richtlijnen met betrekking tot de veiligheid in het magazijn? Dan spreken we van operationele bedrijfscommunicatie. Een verslagje en een paar foto’s van de jaarlijkse bedrijfsquiz is emotionele interne communicatie.

 

Ook nood aan tips en advies bij uw interne bedrijfscommunicatie?
Contacteer ons via ons contactformulier of stuur een mailtje naar stukje at huzaren punt be.
Om het met Lydia Protut uit de reeks ‘Het eiland’ te zeggen: “Willen we dat afspreken?”

(*) voor onze Nederlandse lezers:
De hierboven gebruikte citaten komen uit de bekende Vlaamse TV-reeks ‘Het eiland’. Niet toevallig gaat die serie over het wel en wee van collega’s op de werkvloer. https://www.een.be/het-eiland

Photo by “My Life Through A Lens” on Unsplash
Photo by James Thomas on Unsplash

.

Gecategoriseerd onder : Pers & communicatie


Tags: , , ,


← Terug naar de blogpagina